Aktuellt

Om avvittringen

Avvittring är en förrättning i vilken man verkställer giftorätten mellan äkta makar i den giftorättunderkastande egendomen, både vid äktenskapsskillnad och…

Hushållsavdrag

Har ni köpt tjänster för att renovera, för hushålls- eller vårdarbete under året 2019 och företaget som har genomfört arbetet har…

Omprövning av beskattningen

Skatteförvaltningen rekommenderar att alla granskar riktigt noga den färdigt ifyllda skattedeklarationen för 2019. Eftersom inkomstregistret togs i bruk i mitten…

Bästa kund, som vänlig påminnelse

Penningtvättslagen (444/2017) förutsätter att företag (gällande än så länge aktiebolag) registrerar uppgifter om sina verkliga förmånstagare. Med förmånstagare avses personer…

Dataskydds­förordningen (GDPR)

Den gemensamma dataskyddsförordningen i Europeiska Unionen tillämpas också i Finland fr.o.m. 25.5.2018. Syftet med förordningen är att harmonisera olika dataskyddspraxis…

Bygganmälan

Skyldighet att lämna uppgifter vid byggande Den 01.07.2014 tas det i bruk en ny skyldighet att lämna uppgifter om arbetstagare och byggnadsentreprenader…