Vi erbjuder alla tjänster gällande bokföring, för såväl små som större behov. Vi sköter ditt företags ekonomiförvaltning kostnadseffektivt, vilket ger en inbesparing åt dig i både tid och pengar. Vi kan sköta allt – från ditt företags löpande bokföring, periodskattedeklarationer till bokslut och skattedeklarationer. Vi erbjuder även löneräkningstjänster och alla tillhörande lagstadgade anmälningar.  

Förutom traditionell bokföring erbjuder vi också Procountors elektroniska ekonomiförvaltning. Procountor är ett inhemskt och pålitligt program, som vi varmt kan rekommendera. Via Procountor, som fungerar som en molntjänst, kan du själv sköta fakturering, inköpsfakturor och skriva ut rapporter i realtid. 

Talgraf rapportverktyg 

Kanske du har nytta av rapportverktyget Talgraf som vi erbjuder som tilläggstjänst? Med hjälp av grafiskt utformade tabeller ser du tydligt hur t.ex. din omsättning utvecklats och hur den kommande omsättningen kommer att se ut om verksamheten fortsätter enligt samma takt. 

Vad vi erbjuder: