girls with facemasks

Bästa företagare, många frågor kring coronavirusepidemi och dess hantering på arbetsplatsen kan få svar här (tyvärr fanns enbart på finska)

Arbetshälsoinstitutets instruktioner för arbetsplatser för att förhindra coronavirusepidemi (senaste uppdatering 20.08.2020)

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille