Arbetsgivarens lönebikostnader

2022

ArPL lönegräns

62,88 €/mån

ArPL-avgift för avtalsarbetsgivare (innehåller arbetstagarens avgift)

 

• arbetsgivare med försäkringsavtal som har fast anställda arbetstagare eller en lönesumma som är minst 9 006 €/6 mån.

25,85 %

 

ArPL-avgift för tillfällig arbetsgivare (innehåller arbetstagarens avgift)

 

• tillfälliga arbetsgivare som inte har fast anställda arbetstagare och lönesumman understiger 9 006 €/6mån.

25,85 %

Arbetslöshetsförsäkring (gäller 17–64 åringar, fr.o.m. 1.8.2022 18–64 åringar)

 

• lönesumma som är högst 2 197 500 €/år

0,50 %

• lönesumma som överstiger 2 197 500 €/år

2,05 %

• arbetsgivarens avgift för delägare

0,50 %

Olycksfallsförsäkring, % beror på olycksfallsrisken

0,3 – 8,0 %

Grupplivförsäkring i medeltal

0,06 %

Sjukförsäkringsavgift

1,34 %

Arbetstagarens lönebikostnader

2022

Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften

 

• andel för 17–52-åringar

7,15 %

• andel för 53–62-åringar

8,65 %

• andel för arbetstagare som har fyllt 63 år

7,15 %

Arbetslöshetsförsäkring

 

• arbetstagarens avgift

1,50 %

• delägarens egen avgift

0,74 %

Pensionsavgift för företagare

2022

FöPL-avgift

 

• avgift för 18–52-åringar

24,10 %

• avgift för 53–62-åringar

25,60 %

• avgift från ingången av det år som följer efter att företagaren fyllt 63 år

24,10 %

Resekostnadsersättningar

2022

Km-ersättning

0,46 €/km

Heldagtraktamente (över 10 timmar)

45,00 €

Partiellt dagtraktamente (över 6 timmar)

20,00 €

Måltidsersättning

 

• 1 måltid

11,25 €

• 2 måltider

22,50 €

Räntor

2022

Allmän dröjsmålsränta

 

• 2022

7,0 %

Grundränta

 

• 01.01-30.06.2022

-0,50 %

Mervärdesskattesatserna

2022

Allmän momsskattesats

24 %

Moms på livsmedel och foder

14 %

Moms på böcker, medicin, motionstjänster, bioföreställningar, persontransporter, inkvartering, kultur- och underhållningsevenemang, TV-licens och försäljning av konstverk

10 %