Arbetsgivarens lönebikostnader

2021

ArPL lönegräns

61,37 €/mån

ArPL-avgift för avtalsarbetsgivare
(innehåller arbetstagarens avgift)

 

• arbetsgivare med försäkringsavtal som har fast anställda arbetstagare
eller en lönesumma som är minst 8 790 €/6 mån.

24,80 %

ArPL-avgift för tillfällig arbetsgivare (innehåller arbetstagarens avgift)

 

• tillfälliga arbetsgivare som inte har fast anställda arbetstagare
och lönesumman understiger 8 790 €/6mån.

24,80 %

Arbetslöshetsförsäkring (gäller 17–64 åringar)

 

• lönesumma som är högst 2 169 000 €/år

0,50 %

• lönesumma som överstiger 2 169 000 €/år

1,90 %

• arbetsgivarens avgift för delägare

0,50 %

Olycksfallsförsäkring, % beror på olycksfallsrisken

0,3 – 8,0 %

Grupplivförsäkring i medeltal

0,07 %

Sjukförsäkringsavgift

1,53 %

Arbetstagarens lönebikostnader

2021

Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften

 

• andel för 17–52-åringar

7,15 %

• andel för 53–62-åringar

8,65 %

• andel för arbetstagare som har fyllt 63 år

7,15 %

Arbetslöshetsförsäkring

 

• arbetstagarens avgift

1,40 %

• delägarens egen avgift

0,65 %

Pensionsavgift för företagare

2021

FöPL-avgift

 

• avgift för 18–52-åringar

24,10 %

• avgift för 53–62-åringar

25,60 %

• avgift från ingången av det år som följer efter att företagaren fyllt 63 år

24,10 %

Resekostnadsersättningar

2021

Km-ersättning

0,44 €/km

Heldagtraktamente (över 10 timmar)

44,00 €

Partiellt dagtraktamente (över 6 timmar)

20,00 €

Måltidsersättning

 

• 1 måltid

11,00 €

• 2 måltider

22,00 €

Räntor

2021

Allmän dröjsmålsränta

 

• 2021

7,0 %

Grundränta

 

• 01.01-30.06.2021

-0,50 %

Mervärdesskattesatserna

2021

Allmän momsskattesats

24 %

Moms på livsmedel och foder

14 %

Moms på böcker, medicin, motionstjänster,
bioföreställningar, persontransporter, inkvartering,
kultur- och underhållningsevenemang,
TV-licens och försäljning av konstverk

10 %