Fr.o.m. 2020 slopades den s.k. indelningen i förvärvskällor för aktiebolag. Ännu år Fr.o.m. 2020 slopades den s.k. indelningen i förvärvskällor för aktiebolag. Ännu år Också förluster fastställdes separat för varje förvärvskälla och kunde avdrags enbart från den förvärvskällans inkomster under de tio följande åren allteftersom inkomst uppkommer.

Aktiebolag kan ha sådana tillgångar som aktiebolaget använder för sådan förvärvsverksamhet som inte räknas som näringsverksamhet samt sådana tillgångar som inte alls används i aktiebolagets förvärvsverksamhet. Sådana tillgångar tillhör efter ändringen i regel det nya tillgångsslaget övriga tillgångar (12 a § i näringsskattelagen).

Inkomster från övriga tillgångar samt utgifter och förluster som anknyter till inkomstförvärvet är inkomster och förluster för näringsinkomstkällan. På dem tillämpas i huvudregel de allmänna bestämmelserna i näringsskattelagen men det tillämpas i huvudregel de allmänna bestämmelserna i näringsskattelagen men det t. ex. att överlåtelseförluster av vissa aktier eller personbolag inte är avdragbara från näringsverksamhetens inkomst.

Utgifter och förluster som inte anknyter till aktiebolagets inkomstförvärv är i regel inte avdragbara oberoende av deras tillgångsslag. Undantagsvis kan dessa utgifter vara avdragbara till den del de motsvarar inkomster som fåtts på basis av tillgångar som används för annat än att förvärva inkomst.

Aktiebolagets tidigare fastställda förluster i den personliga förvärvskällan avdrags i Aktiebolagets tidigare fastställda förluster i den personliga förvärvskällan avdrags i av.