Ajankohtaista

Loma

Olemme lomalla 12.07-25.07.2021

Koronavirusepidemia

Hyvä yrittäjä, monta kysymystä koronavirusepidemian tiimoilta ja varotoimista saa vastauksen alla olevasta linkistä Työterveyslaitoksen ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn (viimeisin päivitys…

Osakeyhtiöiden tulolähdejaon poistaminen

Vuonna 2020 on poistettu jako eri tulolähteisiin osakeyhtiöiden osalta. Vielä 2019 laskettiin osakeyhtiön veronalaisen tulon määrä jokaisen tulolähteen osalta erikseen….

Osituksesta

Ositus on toimitus, jossa avioliiton päätyttyä, joko toisen puolison kuolemaan tai avioeroon, toteutetaan puolisoiden välillä ollut avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Osituksessa…

Kotitalousvähennys

Oletteko ostaneet remontointi-, kotitalous- tai hoivatyöpalveluita vuonna 2019 ja työn suorittaja on ollut merkitty ennakkoperintärekisteriin? Tällöin olette oikeutettuja kotitalousvähennykseen, jonka enimmäismäärä henkilöä…

Verotuksen oikaisu – ja muutoksenhaku

Verohallinto kehottaa kaikkia tarkistamaan vuotta 2019 koskevan esitäytetyn veroilmoituksen erityisen huolellisesti. Koska tulorekisteri otettiin käyttöön keskellä vuotta saattaa, erityisesti heidän,…

Hyvä asiakkaamme, ystävällisenä muistutuksena

Rahanpesulaki (444/2017) edellyttää, että yritys (toistaiseksi koskien osakeyhtiöitä) huolehtii siitä, että yrityksen tosiasiallisten edunsaajien tiedot rekisteröidään. Edunsaajilla tarkoitetaan osakkeen omistajia,…