Työnantajan sivukulut

2020

TyEL-ansion raja

60,57 €/kk

Sopimustyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden)

 

• on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 8 676 €/6 kk

25,30 % (1.1.-30.4.)

22,70 % (1.5.-31.12.)

Tilapäistyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden

 

• ei ole vakinaisia työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 676 €/6 kk

25,30 % (1.1.-30.4.)

22,70 % (1.5.-31.12.)

Työttömyysvakuutus (17–64 vuotiaat)

 

• palkkasummasta, joka on enintään 2 125 500 €/vuosi

0,45 %

• palkkasumman osasta, joka ylittää 2 125 500 €/vuosi

1,70 %

• työnantajan maksama maksu osaomistajasta

0,45 %

Tapaturmavakuutus, työn tapaturmariskin mukaan

0,3 – 8,0 %

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin

0,07 %

Sairausvakuutusmaksu

1,34 %

Työntekijän sivukulut

2020

Työntekijän osuus TyEL-maksust

 

• 17-52-vuotiaan työntekijän osuus

7,15 %

• 53-62-vuotiaan työntekijän osuus

8,65 %

• 63 vuotta täyttäneen työntekijän osuus

7,15 %

Työttömyysvakuutusmaksu

 

• työntekijän maksu

1,25 %

• osaomistajien oma maksu

0,65 %

Yrittäjän eläkemaksu

2020

YEL-maksu

 

• 18-52-vuotiaan yrittäjän maksu

24,10 %

• 53-62-vuotiaan yrittäjän maksu

25,60 %

• maksu 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta

24,10 %

Matkakustannusten korvaukset

2020

Km-korvaus

0,43 €/km

Kokopäiväraha (yli 10 tuntia)

43,00 €

Osapäiväraha (yli 6 tuntia)

20,00 €

Ateriakorvaus

 

• 1 ateria

10,75 €

• 2 ateriaa

21,50 €

Korot

2020

Yleinen viivästyskorko

 

• 2020

7,0 %

Peruskorko

 

01.01-30.06.2020

-0,25 %

Alv-verokannat

2020

Yleinen verokanta

24 %

Elintarvikkeet, rehut ja ravintola- ja ateriapalvelut

14 %

Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut,
elokuvanäytökset, henkilökuljetukset,
majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet,
televisioluvat ja taide-esineiden ensimyynti

10 %