Työnantajan sivukulut

2022

TyEL-ansion raja

62,88 €/kk

Sopimustyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden)

 

• on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 9 006 €/6 kk

25,85 %

 

Tilapäistyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden)

 

• ei ole vakinaisia työntekijöitä ja palkkasumma alle 9 006 €/6 kk

25,85 %

Työttömyysvakuutusmaksu (17-64-vuotiaat, 01.08.2022 alkaen 18-64-vuotiaat)

 

• palkkasummasta, joka on enintään 2 197 500 €/vuosi

0,50 %

• palkkasumman osasta, joka ylittää 2 197 500 €/vuosi

2,05 %

• työnantajan maksama maksu osaomistajasta

0,50 %

Tapaturmavakuutus, työn tapaturmariskin mukaan

0,3 – 8,0 %

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin

0,06 %

Sairausvakuutusmaksu

1,34 %

Työntekijän sivukulut

2022

Työntekijän osuus TyEL-maksusta

 

• 17-52-vuotiaan työntekijän osuus

7,15 %

• 53-62-vuotiaan työntekijän osuus

8,65 %

• 63 vuotta täyttäneen työntekijän osuus

7,15 %

Työttömyysvakuutusmaksu

 

• työntekijän maksu

1,50 %

• osaomistajien oma maksu

0,74 %

Yrittäjän eläkemaksu

2022

YEL-maksu

 

• 18-52-vuotiaan yrittäjän maksu

24,10 %

• 53-62-vuotiaan yrittäjän maksu

25,60 %

• maksu 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta

24,10 %

Matkakustannusten korvaukset

2022

Km-korvaus

0,46 €/km

Kokopäiväraha (yli 10 tuntia)

45,00 €

Osapäiväraha (yli 6 tuntia)

20,00 €

Ateriakorvaus

 

• 1 ateria

11,25 €

• 2 ateriaa

22,50 €

Korot

2022

Yleinen viivästyskorko

 

• 2022

7,0 %

Peruskorko

 

• 01.01-30.06.2022

-0,50 %

Alv-verokannat

2022

Yleinen verokanta

24 %

Elintarvikkeet, rehut ja ravintola- ja ateriapalvelut

14 %

Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, televisioluvat ja taide-esineiden ensimyynti

10 %