Skatteförvaltningen rekommenderar att alla granskar riktigt noga den färdigt ifyllda skattedeklarationen för 2019. Eftersom inkomstregistret togs i bruk i mitten av året kan det hända, speciellt för de som har haft flera arbetsgivare under året, att uppgifterna om årets inkomster är felaktiga.  
 
I regel kan man söka ändring till inkomstbeskattningen under tre års tid d.v.s. att tiden för omprövningsansökan för år 2019 beskattningen går ut 2022.