Verohallinto kehottaa kaikkia tarkistamaan vuotta 2019 koskevan esitäytetyn veroilmoituksen erityisen huolellisesti. Koska tulorekisteri otettiin käyttöön keskellä vuotta saattaa, erityisesti heidän, joilla on ollut verovuoden aikana useita työnantajia, että heidän tulotietonsa on merkitty virheellisesti esitäytettyyn veroilmoitukseen. 
 
Oikaisu- ja muutoshakemusaika vuoden 2019 on kolme vuotta, joten hakemus on jätettävä Verohallinnolle viimeistään vuoden 2022 aikana.