Avvittring är en förrättning i vilken man verkställer giftorätten mellan äkta makar i den giftorättunderkastande egendomen, både vid äktenskapsskillnad och dödsfall.

I avvittringen utfärdas en urkund med vissa formkrav, t.ex. parter, bådas all sådan egendom som den andra har giftorätt i. Dokumentet bör också bevittnas av två icke jäviga vittnen.

Ifall makarna har undertecknat ett partiellt äktenskapsförord som omfattar enbart viss specificerad egendom, skall också sådan egendom antecknas i dokumentet men dock under rubriken ”Enskild egendom”.

Avvittringsinstrument har stort betydelse såväl i dödsfall och äktenskapsskillnad. Med dokumentet som är sakkunnigt sammanställt kan äganderätt till de tidigare makarnas egendom ändras, i bästa fall helt utan skattekonsekvenser.
Har man har låtit bli att utfärda ett avvittringsinstrument kan den tidigare makan inte t.ex. sälja helt av sig ägda bostaden utan den tidigare makes samtycke.

Vid dödsfall har avvittringen betydelse också för arvingar. Om avvittringen har inte förrättats mellan änkan och dödsboet leder det skattemässigt till det, att all egendom som föräldrarna ägde, oavsett vem som var den egentliga ägaren till egendomen, anses har ärvt till hälften av mor och hälften av far.

Denna synvinkel dyker upp när arvingarna säljer egendom som de har ärvt och man fastställer överlåtelsevinster för den ärvda och överlåtna egendomen och räknar skatter som överlåtelsevinsterna innebär.

Kontakta en sakkunnig för att saker och ting skulle lösas på det bästa möjliga sättet!