Ositus on toimitus, jossa avioliiton päätyttyä, joko toisen puolison kuolemaan tai avioeroon, toteutetaan puolisoiden välillä ollut avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

Osituksessa laaditaan määrämuotoinen asiakirja, josta tulee ilmentyä osapuolet, kummankin kaikki avio-oikeuden alainen omaisuus ja asiakirjassa tulee olla kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Mikäli puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen, joka koskee vai tiettyä omaisuutta tulee myös tuo omaisuus mainita osituskirjassa, mutta toki otsikon ”Avio-oikeudesta vapaata omaisuutta” alla.

Asiantuntevasti laaditulla osituskirjalla on suuri merkitys niin avioero – kuin kuoleman tilanteessa. Osituskirjalla voidaan omistusoikeutta avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen järjestellä entisten puolisoiden kesken, parhaassa tapauksessa ilman veroseuraamuksia.

Mikäli osituskirja on jäänyt tekemättä ei toinen puolisoita voi myydä esim. yksin omistamaa asuntoaan ilman entisen puolison lupaa.

Kuoleman tapauksessa osituksella on merkitystä myös perillisille. Mikäli ositusta ei ole toimitettu lesken ja kuolinpesän välillä, niin verotuksellisesti perillisten katsotaan perineen kaiken jäämistöihin kuuluneen omaisuuden puoliksi kummaltakin vanhemmalta omistussuhteista riippumatta. Tämä näkökulman merkitys korostuu, kun perilliset alkavat myydä perittyä omaisuutta ja lasketaan perityn omaisuuden luovutuksesta syntyvää verotettavaa luovutusvoittoa.

Ota yhteys asiantuntijaan, jotta asiat menevät parhain päin!