Har ni köpt tjänster för att renovera, för hushålls- eller vårdarbete under året 2019 och företaget som har genomfört arbetet har varit antecknad i förskottskattregistret? 
Då är ni berättigade till hushållsavdrag. Den maximala storleken på avdraget är 2.400 euro per person och det som gör avdraget märkvärdigt är att det inte dras av från inkomsten, utan från det fastställda skattebeloppet. 
 
För äkta makar (samt sambopar som enligt Inkomstskattelagen jämlikställs med äkta makar) är det maximala beloppet alltså 4.800 euro. Ifall någonderas fastställda skattebelopp är lägre än 2.400 euro kan överstigande del överföras till den av makarna som har ett högre beloppPå det här sättet kan makarna utnyttja avdraget på 4.800 euro till fullo.