Oletteko ostaneet remontointi-, kotitalous- tai hoivatyöpalveluita vuonna 2019 ja työn suorittaja on ollut merkitty ennakkoperintärekisteriin? 
Tällöin olette oikeutettuja kotitalousvähennykseen, jonka enimmäismäärä henkilöä kohti on 2.400 euroa. Vähennyksen tekee erinomaisen merkittäväksi, koska vähennys tehdään, ei kuten muut vähennykset yleensä tuloista, vaan verovelvolliselle määrätyistä veroista. 
 
Aviopuolisoiden (sekä avopuolisoiden, jotka Tuloverolain mukaan samaistetaan aviopuolisoihin) yhteenlaskettu enimmäismäärä on siis 4.800 euroa. Mikäli toiselle puolisolle määrätyt verot ovat niin pienet, ettei vähennyksen maksimaalinen hyväksikäyttö onnistu, voi ”ylijäävän” vähennyksen siirtää sille puolisolle, jolle määrättyjen verojen määrä on korkeampi. Näin puolisot voivat käyttää hyväkseen koko täysimääräisen 4.800 euron vähennysoikeuden.