Penningtvättslagen (444/2017) förutsätter att företag (gällande än så länge aktiebolag) registrerar uppgifter om sina verkliga förmånstagare.

Med förmånstagare avses personer som äger mer än 25 % av aktiebolagets aktiestock registrerats i handelsregister. Företag måste se till att anmälningar till handelsregister görs senast 1.7.2020 och alltid uppgifter skall alltid hållas uppdaterade.

Lättas är det att göra anmälan via prh.fi – länken (på finska tunnistaminen.suomi.fi) .

För att logga in skall du identifiera dig med t.ex. dina bankkoder.

Önskar ni att vi hjälper är, ber vi er att snarast informera Riikka Harkonmäki (riikka@bokforing.fi , 040 174 2230).